Close This Window
Cheshire7, Hamden 0 at Cheshire

#1 Singles - Gershfeld (C) v Q.Northrop  6-0,6-0
#2 Singles- Wu (C) v N Jermain 6-2, 6-2
#3 Singles - Stratton (C) v P Dodd  6-3, 6-2
#4 Singles - Lawless (C) v A Deval  6-2, 6-2

#1 Doubles - Hickey/Hays (C) v Mohenity/Menon  6-4, 6-0
#2 Doubles - Chen/Borland (C) v Kazmercza/ Gaettjen 6-3, 6-1
#3 Doubles - Anastasio/Zhang (C) v Dunkley/Singh  7-5, 6-1

Cheshire 2-0
Hamden 0-2
Close This Window