Close This Window
Cheshireat Guilford 
4.27.23
Cheshire 4, Guilford 3

#1 Singles Andrew Gershfeld (C) v Tomas Kharabodz  6-0, 6-0
#2 Singles Ben Wu (C) v Nolan Stankewich  7-6, 3-6, 7-6
#3 Singles Brayden Stratton (C) v Evan Stein  6-1, 6-3
#4 Singles Shawn Lawless (C) v Freddy Barz  7-5, 6-4

#1 Doubles Zhang/Banning (G) v Hickey/Hays 6-0, 6-1
#2 Doubles Wertnem/Grief (G) v Borland/Chen  1-6, 6-4, 6-2
#3 Doubles Yarlagadola/Patel (G) v Haydon/Anastasio 6-4, 6-4

Cheshire 7-3
Guilford 4-5
Close This Window