Close This Window
Singles#1 Elisa Tunaru v Vivian Ekert 6-3 6-1
#2 Ellie Mannello v Charlotte Stopkowski 7-5 6-4
#3 Karla Nahme v Mela Rutkowski 0-6 3-6
#4 Eve Young v Bridget Murphy 4-6 2-6

Doubles
#1 Rhiannon Sizer/Jessica Han v Phoebe Snow/ Abbey Byrnes 5-7 5-7
#2 Gwen Kardos/Kelly Pryzgocki v Megan Dodman/Catherine Walsh 0-6 4-6 
#3 Lindsey Monk/Hailey Whelpley v Anna Joy/Julie Ursitti 0-6 0-6
#4 Sophia Vancho/Ryan Gilman v Ashley O'Donnell/Mohini Rathore 6-7 6-4 - tie break finish 7-5
Close This Window